Sörbyängsskolan i Örebro låser in elevernas mobiltelefoner

Photo Credit: malloreigh via Compfight cc
Photo Credit: malloreigh via Compfight cc
Förutom problemet med konfiskerandet av privat egendom så är detta ett fall av att man ska angripa grundproblemet, inte symptomen.

“Vi har märkt att telefonerna tar bort intresset för det man ska göra i skolan. En del elever går ut i kapprummet under lektionstid för att titta på mobilen, säger Niklas Medin, idrottslärare på F till 6-skolan.

Det är även problem på rasterna menar idrottsläraren.

Man sitter och tittar på sin telefon i stället för att röra på sig. Forskning visar att man tar till sig undervisningen bättre om man rör på sig under rasterna så vi vill uppmuntra det, säger Niklas Medin.”

Kan man inte få elever som är max 12 år att följa regler så kanske man ska fundera på var man har gått fel istället för att beslagta elevernas egendom.

Detta är samma feltänk som när alla skrek efter att secrets-appen skulle bannlysas… Problemen kommer att dyka upp igen och igen om man inte tar itu med grunderna…