Ranking States by Their Dependence on Manufacturing

En grafisk genomgång på vilka stater som är mycket beroende av tillverkningsjobb och som på grund av detta säkert kommer att få en högre arebetslöshet över tiden.

Data Spotlight: Ranking States by Their Dependence on Manufacturing | Newgeography.com