Kommentar angående överhoppning av reklam

En vän kommenterade via mail angående artikeln “är det stöld att hoppa över tv-reklamen”:

Om det inte är stöld, är det ok om din lokala kabeltvoperatör byter ut TV4 reklam till reklam som de själva säljer? Eller att de tar bort reklam och ger dig en annan service? Om det inte är stöld, är det avtalsbrott? Är det speciellt att en mellanhand gör det, till skillnad från slutanvändaren?

Dvs, den diskussionen och resonemanget får du gärna fortsätta, för den som skrev (om det inte var du) gör det lite för enkelt för sig… 😉

Hollywood Reporter har lite mer:
Fox, CBS, NBC Sue Dish Network Over AutoHop Ad-Skipper – Hollywood Reporter

Först, jag är ingen jurist, detta är mina egna funderingar baserat främst på sunt förnuft och rimlighet.

Vad jag främst vände mig mot var ordet stöld.

Från Wikipedias sida om stöld:

I juridisk mening kan bara fysiska föremål av värde stjälas, men i dagligt tal används ibland ordet “stöld” felaktigt även om andra former av tillgrepp. Sålunda räknar lagen tillgrepp av pass inte som stöld utan som egenmäktigt förfarande eftersom pass anses sakna värde på den legala marknaden. Inte heller tillgrepp av immateriella objekt som intrång i upphovsrätten eller varumärkesrätten räknas som stöld.

Det kan vara ett kontraktsbrott, det kan vara ett upphovsrättsbrott. Jag tycker det är fel att, som kabelleverantör, spela in en kanal som man distribuerar för att erbjuda den on-demand utan kanalens annonser.
Det är stor skillnad, tycker jag, om mellanhanden tar bort reklamen och erbjuder det som en tjänst eller om tittaren köper en DVR med timeshift så att han själv kan hoppa fram 30 sekunder i taget, eller liknande, för att hoppa över reklamen. Att gå in och reglera i hemmet tycker jag är att gå över gränsen.

Men det är fortfarande inte stöld. Det man har gjort är dels att ta den videoström man egentligen bara ska vidarebefordra och modifierat den, det kan vara et upphovsrättsbrott. Frågan är om sammansättningen av tv-program plus reklam har verkshöjd? Sedan har man troligen inte vidarebefordrat signalen på det sätt som förmodligen är specificerat i ett avtal och det kan då vara ett avtalsbrott.

Men det är ta mig f-n inte stöld! Stöld är ett juridiskt begrepp vars innebörd inte bör urvattnas.

Vad tycker ni? Kommentera nedan!

Uppdatering:
Techdirt har en längre artikel om stämningen och de juridiska krumbukterna
TV Networks File Legal Claims Saying Skipping Commercials Is Copyright Infringement | Techdirt

What’s scary, however, is that the TV networks appear to be using this lawsuit to claim that skipping commercials is copyright infringement. I haven’t yet seen the NBC filing, but the Fox and CBS filings both make this same basic argument. Fox first argues that merely recording the entire prime time lineup is making “bootleg” copies of the videos. That’s a rather stunning claim, and a direct challenge to the Supreme Court’s ruling in the Betamax case, which made it clear that time-shifting is legal. The networks are claiming that this is not the same thing, because the “copies” aren’t being made by the user, but by DISH itself for use by the user. Beyond being a meaningless distinction, it’s also not true. As the Cablevision case concerning a “remote DVR” offered by the service provider showed, if the actions are at the request of the consumer, then it’s the consumer making the call. With the DISH offering, the subscriber is still the one pushing the button and asking the DVR to record the shows. Is it really that different that it takes one button rather than punching in a few shows? That would be extraordinary — but these filings are full of such extraordinary claims.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.