En tredje industriell revolution?

Den tredje industriella revolutionen | Framtidskommissionen

Är världen på väg in i en tredje industriell revolution? Enligt ett av de senaste numren av The Economist är svaret ja. Den första industriella revolutionen inträffade under 1800-talet och innebar att hantverket som dominerande produktionsmetod ersattes av mekaniserade fabriker. Den andra industriella revolutionen inträffade under 1900-talets början och innebar övergången till massproduktion. Nu står vi i början av den tredje industriella revolutionen, där digitaliseringen av produktionen får fullt genomslag och där det blir möjligt att på kommersiell basis producera produkter individuellt anpassade till kundernas och deras behov.

Frågan är om det är relevant? Jag tror att det är viktigare att mer och mer av sammhällsekonomin flyttat över till kunskapsbaserade branscher. Man kan kan säkert hävda att vi är inne i en sjätte, sjunde eller åttånde jordbruksrevolution men det påverkar inte samhället så mycket. Produktionen av individanassade varor är snarare en produkt av övergången till informationsåldern/nätverkssamhället än ett industrisamhället utvecklar sig…

Läs mer:

Ranking States by Their Dependence on Manufacturing

En grafisk genomgång på vilka stater som är mycket beroende av tillverkningsjobb och som på grund av detta säkert kommer att få en högre arebetslöshet över tiden.

Data Spotlight: Ranking States by Their Dependence on Manufacturing | Newgeography.com

Välkommen till nätverkssamhället

Jag heter Jonas och är arkitekt. Jag är även mycket intresserad av begreppet nätverkssamhället och paradigmskiftet från den industriella ekonomin till den kreativa eller nätverksbaserade ekonomin.

Jag har även tänkt att skapa en samlingspunkt för artiklar, texter, nyheter och annat som gäller vad jag kallar det första internetkriget. Den konflikt som finns mellan innehållsindustrin och klåfingriga politiker och större delen av resten av befolkningen. Det handlar om företag med gamla affärsmodeller som använder lagstiftning för att bevara sina vinstmarginaler. Det handlar om en remix- och mashupkultur som har växt fram med den digitala utvecklingen. Datorutvecklingen har gjort att vem som helst kan skapa musik, video och bilder som kan ha samma genomslagskraft som de stora företagens.

Det handlar även om klåfingriga politiker som använder tekniken för att det finns möjlighet, om man kan övervaka för att försöka komma rätt med ett problem så är det enklare och billigare att angripa symptomen än att angripa de underliggande orsakerna. Det handlar om politiker som lyssnar på underhållningsindustrins lobbyister som kommer med förlorade fantasisummor till fildelningen och som ger efter för polisens krav att övervaka och avlyssna vem som helst, utan brottsmisstanke.

Sidan är tänkt att vara en samling med länkar, kommentarer och tips om allt jag anser hjälpa till att måla upp bilden av vad som händer i världen när det gäller kriget om kontrollen över internet och om det framväxande nätverksamhället, den kreativa ekonomin och paradigmskiftet.