Kommentar om datalagringsdirektivet

Från Sveriges Radio idag:
I dag röstar riksdagen om datalagringsdirektivet

Riksdagen gör ett misstag om de röstar igenom datalagringsdirektivet i dag. Det menar Patrik Fältström, en av experterna som varit med och utrett direktivet. Han menar att direktivet i kombination med annan lagstiftning som är på gång riskerar att bli för integritetskränkande.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.