Lättare få ut abonnemangsuppgifter – datalagringsdirektivet

Från den 1 juli räcker det med att begå brott som bara ger böter för att polisen ska få ut abonnemangsuppgifter som namn, telefonnummer och IP-adress. Det kommer att göra det lättare att jaga såväl illegala fildelare som andra som begår upphovsrättsbrott på nätet. Riksdagen fattar beslutet i dag.

Lättare få ut abonnemangsuppgifter – DN.SE

Mattias Sundin röstar nej till integritetskränkande lag

”Därför röstar jag i morgon nej till det nya lagförslaget” – DN.SE

Integritetskränkande. Från den 1 maj lagras all information om vem du har ringt, vilka du har mejlat och när du loggat in på internet. I morgon ska riksdagen fatta beslut om hur de brottsbekämpande myndigheterna ska få tillgång till denna information. Jag har så stora invändningar mot detta lagförslag att jag röstar nej, emot min egen regering. Folkpartiet borde som liberaler vara de som strävar mot och begränsar nya integritetskränkande lagar, inte de som hejar på dem allra mest, skriver Mathias Sundin.

ACTA är bara början

ACTA är bara början | HAX – Rapporter från Bryssel | Nyheter24

I veckan bestämde sig Europaparlamentets liberala grupp för att (förmodligen) säga nej till det kritiserade Acta-avtalet. Men än är striden inte över. Politiska grupper har ändrat sig förr. EU-kommissionen gör vad den kan för att få igenom avtalet. Och Actas vänner i parlamentet trixar allt vad de förmår för att blanda bort korten. Läs mer om detta spel hos European Digital Rights, EDRi: ACTA – if you think we’ve won, we’ve lost.

Efter Acta kommer omarbetningen av IPRED1 – en redan integritetskränkande och rättsosäker lagstiftning som handlar om internet riskerar att bli ännu värre.

Sedan kommer IPRED2 – som handlar om gemensamma straffrättsliga sanktioner i EU mot fildelare. Det vill säga EU-regler om hur polisen skall ”jaga en hel ungdomsgeneration”.

Snart skall även EU:s e-handelsdirektiv göras om. Risken är då att man tar bort internetoperatörernas ”ansvarsfrihet”. (Nätoperatörerna är i dag inte ansvariga för vad deras kunder gör på nätet, på samma sätt som posten inte är ansvarig för vad folk skriver i sina brev.) Resultatet kan bli att nätoperatörerna tvingas bli privata nätpoliser, som inte omfattas av krav på rimlig bevisning och rättssäkerhet.

Och så håller man på att revidera EU:s datalagringsdirektiv. Det är ingen speciellt vild gissning att det finns krafter som då vill ha en mer omfattande registrering av vad vi gör på nätet. (Europaparlamentet har redan ställt sig bakom kravet att alla våra sökningar på Google skall registreras och sparas.)

The Guardian: Battle for the Internet

The Guardian har börjat en sjudagars serie om kriget om internet som verkar bli intressant:

Over seven days the Guardian is taking stock of the new battlegrounds for the internet. From states stifling dissent, to the new cyberwar front line, we look at the challenges facing the dream of an open internet.

 • Day one: the new cold war
  China’s censors tested by microbloggers who keep one step ahead of state media | Technology | The Guardian
  Nervous Kremlin seeks to purge Russia’s internet of ‘western’ influences | Technology | The Guardian
  Internet censorship: how does each country compare? | Datablog | Technology | guardian.co.uk
 • Day two: the militarisation of cyberspace
  Internet attacks on sovereign targets are no longer a fear for the future, but a daily threat. We ask: will the next big war be fought online?
 • Day three: the new walled gardens
  For many, the internet is now essentially Facebook. Others find much of their online experience is mediated by Apple or Amazon. Why are the walls going up around the web garden, and does it matter?
 • Day four: IP wars
  Intellectual property, from copyrights to patents, have been an internet battlefield from the start. We look at what SOPA, PIPA and ACTA really mean, and explain how this battle is not over. Plus, Clay Shirky will be discussing the issues in a live Q and A session
 • Day five: ‘civilising’ the web

  In the UK, the ancient law of defamation is increasingly looking obsolete in the Twitter era. Meanwhile in France, President Sarkozy believes the state can tame the web.

 • Day six: the open resistance

  Meet the activists and entrepreneurs who are working to keep the internet open

 • Day seven: the end of privacy

  Hundreds of websites now know vast amounts about their users’ behaviour, personal lives and connections with each other. Find out who knows what about you, and what they use the information for

 • Detta ska lagras med den nya datalagringslagen

  Lite läskigt:

  När det gäller telefonsamtal via det fasta nätet ska detta sparas:

  Uppringande nummer
  Uppringt nummer och nummer som samtalet styrts till
  Uppgifter om uppringande och uppringd abonnent och, i förekommande fall, registrerad användare
  Datum och spårbar tid då kommunikationen påbörjades och avslutades
  Uppgifter om den eller de tjänster som har använts

  När det gäller mobilsamtal ska samma uppgifter som för vanlig telefoni sparas, och dessutom:

  Uppringandes och uppringds abonnemangsidentitet och utrustningsidentitet
  Lokaliseringsuppgifter för kommunikationens början och slut
  Datum, spårbar tid och lokaliseringsuppgifter för den första aktiveringen av en förbetald anonym tjänst

  När det gäller ip-telefoni ska samtliga ovanstående uppgifter sparas, samt även dessa:

  Uppringandes och uppringds ip-adresser
  Datum och spårbar tid för på- och avloggning i den eller de tjänster som använts
  Uppgifter som identifierar den utrustning där kommunikationen slutligt avskiljs från operatören till den enskilda abonnenten

  När det gäller meddelanden:

  Avsändares och mottagares nummer, ip-adress eller annan meddelandeadress
  Uppgifter om avsändande och mottagande abonnent och, i förekommande fall, registrerad användare
  Datum och spårbar tid för på- och avloggning i den eller de tjänster som använts
  Datum och spårbar tid för avsändande och mottagande av meddelande
  Uppgifter om den eller de tjänster som har använts

  Och slutligen när det gäller internetuppkopplingar:

  Användares ip-adress
  Uppgifter om abonnent och, i förekommande fall, registrerad användare
  Datum och spårbar tid för på- och avloggning i tjänsten som ger internetåtkomst den typ av kapacitet för överföring som har använts
  Uppgifter som identifierar den utrustning där kommunikationen slutligt avskiljs från operatören till den enskilda abonnenten.

  Det är inte mycket privatliv kvar…

  (via: Här är all trafikdata som ska lagras – IDG.se)

  Kommentar på kriminaliseringen av kryptering

  Swedish MP to criminalize encryption | copy is right

  Swedish member of parliament Johan Pehrson is infamous for his love for using police methods to solve any problem. In the discussion about the Data Retention Directive in Sweden, he’s now opened up the question of criminalizing the use of encryption. I can’t even tell what a madness this is. This actually feel so unrealistic to me, that I can’t even relate the tiniest bit to this piece of information with anything but laughter.

  Johan Pehrson om missförstånden om teledatalagringen

  Direktivets lagringskrav omfattar både trafik- och abonnemangsupp­gifter. De senare avser s.k. kataloguppgifter (namn på abonnent, adress etc.) samt ip-adresser. Trafikuppgifter kan, såväl enligt gällande regler som enligt föreslagna tillgångsregler, fås ut enbart då misstanke finns
  om allvarlig brottslighet. Och media har kopplat ihop datalagringsdirektivet med bekämpande av allvarlig brottslighet.

  Abonnemangsuppgifter får däremot redan idag lämnas ut vid misstanke om brott av mindre allvarlig art än vad som gäller för trafikuppgifter (en­dast krav på fängelsenivå). Skälet är att
  abonnemangsuppgifter anses vara mindre känsliga. Nuvarande reglering ansågs av
  Trafikuppgiftsutredning­en vara i linje med direktivet. Bl.a. framhölls att direktivet överlåter åt medlemsstaterna att själva avgöra för vilka brott uppgifterna ska få an­vändas. Och utgångspunkten har varit att inte försämra möjligheterna att få ut uppgifter i förhållande till vad som redan gäller.

  Rättare sagt: Lagring av trafikdata och bötesbrott

  Jag är ganska säker på att det ändå kommer att bli som FRA-lagen. Vi som målade upp en negtiv bild och blev kallade foliehattar, kan nu efterhand säga: ‘vad var det vi sa’ Det blev så dåligt som vi befarade.

  Vi är mitt ute på det sluttande planet och lutningen ökar. All integritet offras om man motiverar det med barnporrbrott, terrorism och fildelning…