En tredje industriell revolution?

Den tredje industriella revolutionen | Framtidskommissionen

Är världen på väg in i en tredje industriell revolution? Enligt ett av de senaste numren av The Economist är svaret ja. Den första industriella revolutionen inträffade under 1800-talet och innebar att hantverket som dominerande produktionsmetod ersattes av mekaniserade fabriker. Den andra industriella revolutionen inträffade under 1900-talets början och innebar övergången till massproduktion. Nu står vi i början av den tredje industriella revolutionen, där digitaliseringen av produktionen får fullt genomslag och där det blir möjligt att på kommersiell basis producera produkter individuellt anpassade till kundernas och deras behov.

Frågan är om det är relevant? Jag tror att det är viktigare att mer och mer av sammhällsekonomin flyttat över till kunskapsbaserade branscher. Man kan kan säkert hävda att vi är inne i en sjätte, sjunde eller åttånde jordbruksrevolution men det påverkar inte samhället så mycket. Produktionen av individanassade varor är snarare en produkt av övergången till informationsåldern/nätverkssamhället än ett industrisamhället utvecklar sig…

Läs mer:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.