Kommer VPN att bli olagligt?

How Long Before VPNs Become Illegal? | TorrentFreak

Across the world initiatives are appearing with an aim to increase Internet monitoring. In the U.S. file-sharers will soon be monitored and reported on behalf of the MPAA and RIAA, and in the UK there are plans to monitor and store all Internet communications. Countering this increased surveillance people are turning en masse to VPN services to ensure their privacy. This begs the question; how long before VPNs become illegal?

I sin iver att slå tillbaka mot den olagliga fildelningen kommer man förmodligen att titta på om det går att göra VPN olagligt.

Problemet med detta är att det är samma teknik som till exempel företag använder för att kryptera sin interna datatrafik mellan olika kontor över det publika internet. Det medför att man kan använda billigare kopplingar till det publika internet i stället för att behöva hyra dedikerade fasta förmindelser mellan sina olika kontor.

Det är lätt att se orimligheten i detta…

Kommentar på kriminaliseringen av kryptering

Swedish MP to criminalize encryption | copy is right

Swedish member of parliament Johan Pehrson is infamous for his love for using police methods to solve any problem. In the discussion about the Data Retention Directive in Sweden, he’s now opened up the question of criminalizing the use of encryption. I can’t even tell what a madness this is. This actually feel so unrealistic to me, that I can’t even relate the tiniest bit to this piece of information with anything but laughter.