ACTA-läget just nu

Henrik Alexanderson, som jobbar för piratpartiet i Bryssel har skrivit en uppdatering om vad som händer i ACTA-avtalets väg genom EUs byråkrati.

Jag har just varit på ett möte med Europaparlamentets utskott för medborgarrättsliga frågor, LIBE – där man har diskuterat hur man skall hantera Acta-avtalet.

Bland annat är ledamöterna rätt vankelmodiga vad gäller om parlamentet skall göra som kommissionen och sända Acta till EU-domstolen. (Det lutar dock åt att det inte kommer att ske.)

Det finns en uppenbar osäkerhet om hur parlamentet skall gå vidare. Men tågordningen lär slås fast i morgon förmiddag – på mötet med utskottet för internationell handel, INTA.

Några konkreta saker kom dock fram:

EU-kommissionen står fast vid att sända Acta till EU-domstolen, även om det har dragit ut på tiden.
EU-kommissionen hoppas vara klar att sända Acta till EU-domstolen i slutet av april eller början av maj. (Det formella beslutet har dock inte fattats ännu.)
Kommissionen är också av uppfattningen att om ett EU-land säger nej till Acta i den nationella ratificeringen, då blir det inget Acta alls. (Men det finns motstridiga besked om den saken.)

(via: Henrik-Alexandersson.se: ACTA: Läget just nu, Henrik har även skrivit mycket annat om ACTA på sin blogg, läs det!)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.