Allt hopp om ACTA är äntligen ute!

Europaparlamentet har skickat en stark signal att så här får det inte går till.

Lite kommentarer från olika sidor runt om på internet:

ACTA-bloggen » ACTA-avtalet besegrat!

ACTA-avtalet är besegrat! EU-Parlamentet röstade precis nej till avtalet. Som väntat försökte de konservativa grupperna EPP och ECR att skjuta upp omröstningen, men deras förslag föll klart med röstsiffrorna 255 – 420. I stället beslutade en majoritet av Parlamentets ledamöter att säga nej till ACTA-avtalet, med röstsiffrorna 478 mot 39 (165 avstod). Därmed kan EU inte ingå avtalet, varvid hela avtalet lär falla, då det inte bör finnas någon större vits för övriga parter i avtalet att gå vidare när EU saknas. Handelskommissionär Karel de Gucht har tidigare sagt att EU-Kommissionen vid ett nej inte tänker att ge upp ACTA, utan att återkomma med avtalet efter att EU-domstolens yttrande kommit. Huruvida detta bara var ett tomt hot är oklart. Det är dock tveksamt om detta är möjligt, och definitivt osannolikt att EU-Parlamentet då plötsligt skulle ändra sig.Kommissionen sade precis efter omröstningen att man fortsätter med sin förfrågan till EU-domstolen, kommer att avvakta yttrandet och därefter överväga hur man tänker gå vidare.

EDRi welcomes European Parliament’s rejection of ACTA | EDRI

European Digital Rights (EDRi) warmly welcomed today’s decision by the European Parliament to reject ACTA with an overwhelming majority (478 against, 39 in favour, 165 abstentions).

“ACTA was a bad proposal on every level. The drafting process was closed and undemocratic. The final text would have prevented a positive reform of Europe’s profoundly broken copyright system for years to come. Today’s victory is an important milestone for internet freedoms in Europe and cross the globe,” said Joe McNamee, Executive Director of EDRi.

Henrik-Alexandersson.se: ACTA Post Mortem

Europaparlamentets nej till Acta är en tydlig markering mot att tjänstemän och särintressen sitter och upprättar avtal med lagstiftande verkan, bakom stängda dörrar och utan demokratisk insyn. Detta är en markering mot korporativism och den post-representativa demokratins tjänstemannavälde.

Detta är också en viktig signal om att det faktiskt kan finnas gränser för hur långt politiker, byråkrater och särintressen kan gå i jakten på fildelare och vad gäller att inskränka internets frihet. Och det visar sig att det finns gränser där politikerna inte kan göra hur de vill utan att medborgarna blir förbannade. Detta kommer att vara oerhört användbart att ha med sig in i det fortsatta arbetet med upphovsrätts- och internetfrågorna i EU.

Michael Geist – The European Parliament Rejects ACTA: The Impossible Becomes Possible

The European developments have had a ripple effect, with the recent Australian parliamentary committee recommendation to delay ACTA ratification and the mounting opposition around the world. ACTA is not yet dead – it may still eke out the necessary six ratifications in a year or two for it to take effect – but it is badly damaged and will seemingly never achieve the goals of its supporters as a model for other countries to adopt and to emerge as a new global standard for IP enforcement. That said, ACTA supporters will not take today’s decision as the final verdict. In the coming weeks and months, we can expect new efforts to revive the agreement within Europe and to find alternative means to implement its provisions. That suggests the fight will continue, but for today, it is worth celebrating how the seemingly impossible – stopping a one-sided, secretly negotiated global IP agreement – became possible.

European Parliament Declares Its Independence From The European Commission With A Massive Rejection Of ACTA. Now What? | Techdirt

In other words, the rejection of ACTA by the EU is not just a victory for the activists who took to the streets of Europe earlier this year, and the huge numbers of people who contacted their politicians to express their concern: this is also a victory for the European Parliament, which hitherto has been little more than a rubber stamp for the European Commission’s proposals.

That has important consequences for the future, since it means that the Commission will need to be more circumspect when dealing with the Parliament. That, in its turn, is likely to lead to more transparency and participation by European citizens in the process of crafting new laws and treaties. In particular, it means that whatever the European Commission comes up with as a response to this major defeat over ACTA, it will not be able to assume that it can always get what it wants. Today’s subtle but important shift in power within European politics will also be felt at the international level, since the Commission’s negotiators will no longer be able to conduct meetings behind closed doors that fail to take into account what the European Parliament — and ultimately the people of Europe — are willing to accept.

Nej till ACTA i det tyngsta utskottet

Även INTA-utskottet rekommenterar EU-parlamentet att säga nej till ACTA

Ändringsyrkandet att skjuta upp förfarandet i EU-Parlamentet tills dess att EU-domstolen kommit med sitt yttrande slogs ned. Det röstades först ner med siffrorna 13-19, men omröstningen fick göras om då 32 personer (mot tillåtna 31) hade röstat. Slutliga resultatet blev 12 – 19. Således slogs ändringsyrkandet ner med betryggande majoritet. Sedan godkändes den acta-kritiska yttrandet, som rekommenderar att EU-Parlamentet säger nej till ACTA, med samma siffror, 19-12.

DN: Slutstriden om Acta-avtalet börjar i dag | Hårt tryck från lobbyister kring Acta-avtalet | Nej till Acta-avtalet
SVD: Dödsstöt mot Acta-avtalet
Europaportalen: Acta föll i sista parlamentsutskottet

Hur har ACTA förhandlats fram?

EDRi har publicerat fyra dokument som belyser hur förhandlingarna har framskridit och problemen EU har haft med de amerikanska positionerna.

ACTA: European Commission negotiation failures | EDRI

De förklarar även vad kommissionen har bett om och vad man fick:

What the EC asked for: What the EC got:
Transparency Some transparency for US companies, but nothing meaningful for European citizens and businesses.
Transparency EU Presidency actively choosing not to brief EU Member States.
No mandatory enforcement of intellectual property law by ISPs Mandatory obligations on states party to ACTA to encourage enforcement of intellectual property law by ISPs.
No change to substantive copyright law A further complication of EU law on copyright exceptions and limitations.
Prioritisation of health and safety issues in international cooperation Nothing.
Adequate environmental protection in the disposal of seized material A “safeguard” which creates no change to the status quo. In essence, nothing
Definitions of key terms in ACTA Nothing
Protection for geographical indications Nothing

Dokumenten visar dessutom hur kommissionen och EU-presidenten har vilselett parlamentet och EUs medborgare.

EU-kommissionen har skickat ACTA-avtalet till EU-domstolen

European Commission officially referred ACTA to the European Court of Justice -ACTA

We can confirm that the European Commission has now officially submitted its request for an opinion on ACTA to the European Court of Justice. The Court’s opinion is vital to respond to the wide-ranging concerns voiced by people across Europe on whether ACTA harms our fundamental rights in any way. The European Commission has a responsibility to provide Members of the European Parliament and the public at large with the most detailed and accurate information available. We now look forward to Europe’s top court to independently clarifying the legality of this agreement. Let us reiterate our firm position that we call on the European Parliament to await this Court opinion before deciding on ACTA

Från ACTA-bloggen:
ACTA-bloggen » EU-Kommissionen har skickat ACTA till EU-domstolen

Det är svårt att inte se det här beskedet samt det uttalande som medföljer det som ett sista desperat försök från Kommissionen att undvika ett rungande Nej till ACTA i EU-Parlamentet i juli genom att försöka skjuta upp hanteringen av avtalet i avvaktan på domstolens yttrande, vilket antagligen kommer att dröja relativt lång tid. Beskedet betyder också att även om det skulle bli ett Ja i ACTA-omröstningen i EU-Parlamentet i juli, så kommer EU-domstolens yttrande behöva färdigställas innan EU i sådana fall kan ingå ACTA, förstås förutsatt att domstolen inte har några invändningar.

Sammanfattning av ACTA-avtalet

Vad är ACTA?

ACTA står för Anti-Counterfeiting Trade Agreement

Varför är ACTA dåligt?

Läckor

Avtalet läckte ut under de hemliga förhandligarna

EFFs analys av det officiellt släppta avtalet

Den 22 april 2010 pblicerade EFF (Electronic Frontier Foundation) en analys av det då officiellt släppta avtalet.

Vad händer nu?

Europaparlamentet planerar att rösta om ACTA i juni eller juli, ingen vet exakt när.

Motståndarna planerar flera protestaktioner, bland annat kommer det ske demonstrationer på många håll den 9:e juni.

Länkar att läsa vidare:

protestaktioner mot ACTA den 9 juni runt om i europa

Videon drar även upp det som jag tycker är skiljelinjerna i kriget om internet. Ett öppet, fritt (men inte gratis) internet på ena sidan och inskränkningar i våra mänskliga rättigheter, särintressen och övervakning på andra sidan.

Detta ska lagras med den nya datalagringslagen

Lite läskigt:

När det gäller telefonsamtal via det fasta nätet ska detta sparas:

Uppringande nummer
Uppringt nummer och nummer som samtalet styrts till
Uppgifter om uppringande och uppringd abonnent och, i förekommande fall, registrerad användare
Datum och spårbar tid då kommunikationen påbörjades och avslutades
Uppgifter om den eller de tjänster som har använts

När det gäller mobilsamtal ska samma uppgifter som för vanlig telefoni sparas, och dessutom:

Uppringandes och uppringds abonnemangsidentitet och utrustningsidentitet
Lokaliseringsuppgifter för kommunikationens början och slut
Datum, spårbar tid och lokaliseringsuppgifter för den första aktiveringen av en förbetald anonym tjänst

När det gäller ip-telefoni ska samtliga ovanstående uppgifter sparas, samt även dessa:

Uppringandes och uppringds ip-adresser
Datum och spårbar tid för på- och avloggning i den eller de tjänster som använts
Uppgifter som identifierar den utrustning där kommunikationen slutligt avskiljs från operatören till den enskilda abonnenten

När det gäller meddelanden:

Avsändares och mottagares nummer, ip-adress eller annan meddelandeadress
Uppgifter om avsändande och mottagande abonnent och, i förekommande fall, registrerad användare
Datum och spårbar tid för på- och avloggning i den eller de tjänster som använts
Datum och spårbar tid för avsändande och mottagande av meddelande
Uppgifter om den eller de tjänster som har använts

Och slutligen när det gäller internetuppkopplingar:

Användares ip-adress
Uppgifter om abonnent och, i förekommande fall, registrerad användare
Datum och spårbar tid för på- och avloggning i tjänsten som ger internetåtkomst den typ av kapacitet för överföring som har använts
Uppgifter som identifierar den utrustning där kommunikationen slutligt avskiljs från operatören till den enskilda abonnenten.

Det är inte mycket privatliv kvar…

(via: Här är all trafikdata som ska lagras – IDG.se)

ACTA-läget just nu

Henrik Alexanderson, som jobbar för piratpartiet i Bryssel har skrivit en uppdatering om vad som händer i ACTA-avtalets väg genom EUs byråkrati.

Jag har just varit på ett möte med Europaparlamentets utskott för medborgarrättsliga frågor, LIBE – där man har diskuterat hur man skall hantera Acta-avtalet.

Bland annat är ledamöterna rätt vankelmodiga vad gäller om parlamentet skall göra som kommissionen och sända Acta till EU-domstolen. (Det lutar dock åt att det inte kommer att ske.)

Det finns en uppenbar osäkerhet om hur parlamentet skall gå vidare. Men tågordningen lär slås fast i morgon förmiddag – på mötet med utskottet för internationell handel, INTA.

Några konkreta saker kom dock fram:

EU-kommissionen står fast vid att sända Acta till EU-domstolen, även om det har dragit ut på tiden.
EU-kommissionen hoppas vara klar att sända Acta till EU-domstolen i slutet av april eller början av maj. (Det formella beslutet har dock inte fattats ännu.)
Kommissionen är också av uppfattningen att om ett EU-land säger nej till Acta i den nationella ratificeringen, då blir det inget Acta alls. (Men det finns motstridiga besked om den saken.)

(via: Henrik-Alexandersson.se: ACTA: Läget just nu, Henrik har även skrivit mycket annat om ACTA på sin blogg, läs det!)