Kommentar på kriminaliseringen av kryptering

Swedish MP to criminalize encryption | copy is right

Swedish member of parliament Johan Pehrson is infamous for his love for using police methods to solve any problem. In the discussion about the Data Retention Directive in Sweden, he’s now opened up the question of criminalizing the use of encryption. I can’t even tell what a madness this is. This actually feel so unrealistic to me, that I can’t even relate the tiniest bit to this piece of information with anything but laughter.

Johan Pehrson om missförstånden om teledatalagringen

Direktivets lagringskrav omfattar både trafik- och abonnemangsupp­gifter. De senare avser s.k. kataloguppgifter (namn på abonnent, adress etc.) samt ip-adresser. Trafikuppgifter kan, såväl enligt gällande regler som enligt föreslagna tillgångsregler, fås ut enbart då misstanke finns
om allvarlig brottslighet. Och media har kopplat ihop datalagringsdirektivet med bekämpande av allvarlig brottslighet.

Abonnemangsuppgifter får däremot redan idag lämnas ut vid misstanke om brott av mindre allvarlig art än vad som gäller för trafikuppgifter (en­dast krav på fängelsenivå). Skälet är att
abonnemangsuppgifter anses vara mindre känsliga. Nuvarande reglering ansågs av
Trafikuppgiftsutredning­en vara i linje med direktivet. Bl.a. framhölls att direktivet överlåter åt medlemsstaterna att själva avgöra för vilka brott uppgifterna ska få an­vändas. Och utgångspunkten har varit att inte försämra möjligheterna att få ut uppgifter i förhållande till vad som redan gäller.

Rättare sagt: Lagring av trafikdata och bötesbrott

Jag är ganska säker på att det ändå kommer att bli som FRA-lagen. Vi som målade upp en negtiv bild och blev kallade foliehattar, kan nu efterhand säga: ‘vad var det vi sa’ Det blev så dåligt som vi befarade.

Vi är mitt ute på det sluttande planet och lutningen ökar. All integritet offras om man motiverar det med barnporrbrott, terrorism och fildelning…

MPAA Wants Megaupload User Data Retained for Lawsuits

Hollywood studios want a federal judge to preserve data on all the 66.6 million users of Megaupload, the file-sharing service that was shuttered in January due to federal indictments targeting its operators.

The Motion Picture Association of America is requesting Carpathia, Megaupload’s Virginia-based server host, to retain the 25 petabytes of Megaupload data on its servers, which includes account information for Megaupload’s millions of users. That’s according to a newly surfaced court filing in the Megaupload prosecution in connection to charges of racketeering and criminal copyright infringement.

MPAA Wants Megaupload User Data Retained for Lawsuits

Kommentar om datalagringsdirektivet

Från Sveriges Radio idag:
I dag röstar riksdagen om datalagringsdirektivet

Riksdagen gör ett misstag om de röstar igenom datalagringsdirektivet i dag. Det menar Patrik Fältström, en av experterna som varit med och utrett direktivet. Han menar att direktivet i kombination med annan lagstiftning som är på gång riskerar att bli för integritetskränkande.