Copyright Treaty Requires Congressional Support, Senator Says

Sen. Ron Wyden (D-Oregon) says the Obama administration must secure congressional approval for the United States to participate in an international anti-piracy treaty, a position at odds with the president.

The accord, known as the Anti-Counterfeiting Trade Agreement, exports on participating nations an intellectual-property enforcement regime resembling the one in the United States. Neither the United States nor any other country has ratified the deal, which was brokered by both the President George W. Bush and the President Barack Obama administrations and finalized in October.

“I believe Congress should approve binding international agreements before the U.S. is obligated to comply with those agreements. This a point where the administration and I disagree and is particularly true on matters that impact our nation’s ability to implement policies that encourage innovation,” Wyden said in a statement.

Copyright Treaty Requires Congressional Support, Senator Says | Threat Level | Wired.com

Johan Pehrson om missförstånden om teledatalagringen

Direktivets lagringskrav omfattar både trafik- och abonnemangsupp­gifter. De senare avser s.k. kataloguppgifter (namn på abonnent, adress etc.) samt ip-adresser. Trafikuppgifter kan, såväl enligt gällande regler som enligt föreslagna tillgångsregler, fås ut enbart då misstanke finns
om allvarlig brottslighet. Och media har kopplat ihop datalagringsdirektivet med bekämpande av allvarlig brottslighet.

Abonnemangsuppgifter får däremot redan idag lämnas ut vid misstanke om brott av mindre allvarlig art än vad som gäller för trafikuppgifter (en­dast krav på fängelsenivå). Skälet är att
abonnemangsuppgifter anses vara mindre känsliga. Nuvarande reglering ansågs av
Trafikuppgiftsutredning­en vara i linje med direktivet. Bl.a. framhölls att direktivet överlåter åt medlemsstaterna att själva avgöra för vilka brott uppgifterna ska få an­vändas. Och utgångspunkten har varit att inte försämra möjligheterna att få ut uppgifter i förhållande till vad som redan gäller.

Rättare sagt: Lagring av trafikdata och bötesbrott

Jag är ganska säker på att det ändå kommer att bli som FRA-lagen. Vi som målade upp en negtiv bild och blev kallade foliehattar, kan nu efterhand säga: ‘vad var det vi sa’ Det blev så dåligt som vi befarade.

Vi är mitt ute på det sluttande planet och lutningen ökar. All integritet offras om man motiverar det med barnporrbrott, terrorism och fildelning…

Journalister kan tvingas kringgå ny datalag – DN.SE

Ganska väntat:

Journalister måste lära sig att kringgå datalagringsdirektivet. Det menar Svenska journalistförbundet, starkt kritiskt till den nya lagen som sätter käppar i hjulet för flera yrkeskategorier.

I går klubbades datalagringsdirektivet igenom i riksdagen. Den nya lagen väntas snabbinföras den 1 maj.

Förutom att den nya lagen, enligt kritikerna, kan användas för att kränka de mänskliga rättigheterna och skapa ett övervakningssamhälle, är den samtidigt en käpp i hjulet för flera yrkeskategorier. Journalisterna är en grupp som drabbas. Fackorganisationen Svenska journalistförbundet (SJF) har från början varit starkt kritiskt till datalagringsdirektivet. Enligt svensk grundlag ska vem som helst kunna kontakta en journalist anonymt.

Journalister kan tvingas kringgå ny datalag – DN.SE

Men det är ganska allvarligt att delar av vår grundlag sätts ut spel. Journalister ska inte behöva vara rädda för att lagring av data ska kunna användas för att kunna röja källor. En av sakerna man kan vara söker på är att databaserna kommer att drvas av människor är mänskliga och felbara. Databaserna. kommer. att. läcka. Precis som alltid…

MPAA Wants Megaupload User Data Retained for Lawsuits

Hollywood studios want a federal judge to preserve data on all the 66.6 million users of Megaupload, the file-sharing service that was shuttered in January due to federal indictments targeting its operators.

The Motion Picture Association of America is requesting Carpathia, Megaupload’s Virginia-based server host, to retain the 25 petabytes of Megaupload data on its servers, which includes account information for Megaupload’s millions of users. That’s according to a newly surfaced court filing in the Megaupload prosecution in connection to charges of racketeering and criminal copyright infringement.

MPAA Wants Megaupload User Data Retained for Lawsuits

Kommentar om datalagringsdirektivet

Från Sveriges Radio idag:
I dag röstar riksdagen om datalagringsdirektivet

Riksdagen gör ett misstag om de röstar igenom datalagringsdirektivet i dag. Det menar Patrik Fältström, en av experterna som varit med och utrett direktivet. Han menar att direktivet i kombination med annan lagstiftning som är på gång riskerar att bli för integritetskränkande.