För mycket upphovsrätt

Too Much Copyright: This Generation’s Prohibition | Techdirt

The Mickey Mouse curve: längden på upphovsrätt följer Musse Piggs ålder

Vartefter Musse Pigg har riskerat att inte vara upphovsrättsligt skyddad så har skyddstiden förlängts.

En kuggfråga: Hur många verk blev släppta från upphovsrättsligt skydd den 1 januari 2012 i USA?

Om man har skydd 70 år efter upphovsmannens död så borde ju en del verk komma över den gränsen varje nyår?

Svaret är 0 verk. Läs mer på sidan Public domain day.

What is entering the public domain in the United States? Nothing. Once again, we will have nothing to celebrate this January 1st. Not a single published work is entering the public domain this year. Or next year, or the year after that. In fact, in the United States, no publication will enter the public domain until 2019. And wherever in the world you live, you will likely have to wait a very long time for anything to reach the public domain. When the first copyright law was written in the United States, copyright lasted 14 years, renewable for another 14 years if the author wished. Jefferson or Madison could look at the books written by their contemporaries and confidently expect them to be in the public domain within a decade or two. Now? In the United States, as in most of the world, copyright lasts for the author’s lifetime, plus another 70 years. And we’ve changed the law so that every creative work is automatically copyrighted, even if the author does nothing.

Sammanfattning av ACTA-avtalet

Vad är ACTA?

ACTA står för Anti-Counterfeiting Trade Agreement

Varför är ACTA dåligt?

Läckor

Avtalet läckte ut under de hemliga förhandligarna

EFFs analys av det officiellt släppta avtalet

Den 22 april 2010 pblicerade EFF (Electronic Frontier Foundation) en analys av det då officiellt släppta avtalet.

Vad händer nu?

Europaparlamentet planerar att rösta om ACTA i juni eller juli, ingen vet exakt när.

Motståndarna planerar flera protestaktioner, bland annat kommer det ske demonstrationer på många håll den 9:e juni.

Länkar att läsa vidare:

Mattias Sundin röstar nej till integritetskränkande lag

”Därför röstar jag i morgon nej till det nya lagförslaget” – DN.SE

Integritetskränkande. Från den 1 maj lagras all information om vem du har ringt, vilka du har mejlat och när du loggat in på internet. I morgon ska riksdagen fatta beslut om hur de brottsbekämpande myndigheterna ska få tillgång till denna information. Jag har så stora invändningar mot detta lagförslag att jag röstar nej, emot min egen regering. Folkpartiet borde som liberaler vara de som strävar mot och begränsar nya integritetskränkande lagar, inte de som hejar på dem allra mest, skriver Mathias Sundin.

Statligt missbruk

Law Professor: Megaupload Prosecution A ‘Depressing Display Of Abuse Of Government Authority’ | Techdirt

The more we hear and see about the government’s case against Megaupload, it really appears that the government was relying almost entirely on the fact that Megaupload looked bad. It’s hard to deny that there were plenty of things that Kim (in particular) did that makes him appear pretty obnoxious. But being a crass showoff doesn’t automatically make you a criminal. Even worse, the government’s action in the case to date seem to be doing everything possible to undermine their own case as they try to railroad Megaupload.

ACTA är bara början

ACTA är bara början | HAX – Rapporter från Bryssel | Nyheter24

I veckan bestämde sig Europaparlamentets liberala grupp för att (förmodligen) säga nej till det kritiserade Acta-avtalet. Men än är striden inte över. Politiska grupper har ändrat sig förr. EU-kommissionen gör vad den kan för att få igenom avtalet. Och Actas vänner i parlamentet trixar allt vad de förmår för att blanda bort korten. Läs mer om detta spel hos European Digital Rights, EDRi: ACTA – if you think we’ve won, we’ve lost.

Efter Acta kommer omarbetningen av IPRED1 – en redan integritetskränkande och rättsosäker lagstiftning som handlar om internet riskerar att bli ännu värre.

Sedan kommer IPRED2 – som handlar om gemensamma straffrättsliga sanktioner i EU mot fildelare. Det vill säga EU-regler om hur polisen skall ”jaga en hel ungdomsgeneration”.

Snart skall även EU:s e-handelsdirektiv göras om. Risken är då att man tar bort internetoperatörernas ”ansvarsfrihet”. (Nätoperatörerna är i dag inte ansvariga för vad deras kunder gör på nätet, på samma sätt som posten inte är ansvarig för vad folk skriver i sina brev.) Resultatet kan bli att nätoperatörerna tvingas bli privata nätpoliser, som inte omfattas av krav på rimlig bevisning och rättssäkerhet.

Och så håller man på att revidera EU:s datalagringsdirektiv. Det är ingen speciellt vild gissning att det finns krafter som då vill ha en mer omfattande registrering av vad vi gör på nätet. (Europaparlamentet har redan ställt sig bakom kravet att alla våra sökningar på Google skall registreras och sparas.)

Megaupload User Asks Court to Return His Video Files | Electronic Frontier Foundation

Case Raises Key Questions About User Rights in Cloud-Based Storage

San Francisco – A small business owner who used Megaupload’s cloud-based storage system as part of his daily operations has asked a federal court to establish a process that would allow him and other lawful Megaupload users to get their files back. The procedure would help rectify the collateral damage caused by the government’s seizure of Megaupload.com as part of a copyright infringement investigation.

The Electronic Frontier Foundation (EFF) represents Kyle Goodwin, who runs a business reporting on high school sporting events in Ohio. Goodwin stored his video footage on Megaupload’s servers as a backup to his hard drive. In January, the FBI shut down Megaupload.com and executed search warrants on the company’s servers, locking out all Megaupload customers in the process. When Goodwin’s hard drive crashed, he could not get access to any of his own video files, which he needed to conduct his business.

(via: Megaupload User Asks Court to Return His Video Files | Electronic Frontier Foundation
)

Politiskt motiverade visiteringar vid gränsen kan vara olagliga

An outspoken supporter of WikiLeaks suspect Bradley Manning can continue his lawsuit against the federal government over a border search-and-seizure conducted in 2010 after his return to the U.S. from a Mexico vacation, as a federal court ruled Wednesday that his constitutional rights may have been violated.

A federal judge denied the government’s motion to dismiss the case brought by David Maurice House, an MIT researcher, finding that the government’s search-and-seizure of his electronics may have violated his right to free speech – even if agents have the right to search travelers at the border for no reason.

“Although the agents may not need to have any particularized suspicion for the initial search and seizure at the border for the purpose of the Fourth Amendment analysis, it does
not necessarily follow that the agents, as is alleged in the complaint, may seize personal electronic devices containing expressive materials, target someone for their political association and seize his electronic devices and review the information pertinent to that association and its members and supporters simply because the initial search occurred at the border,” U.S. District Court Judge Denise Casper wrote.

(via: Wired Politically Motivated Border Searches Could Be Unconstitutional, Judge Rules | Threat Level | Wired.com)