Nej till ACTA i det tyngsta utskottet

Även INTA-utskottet rekommenterar EU-parlamentet att säga nej till ACTA

Ändringsyrkandet att skjuta upp förfarandet i EU-Parlamentet tills dess att EU-domstolen kommit med sitt yttrande slogs ned. Det röstades först ner med siffrorna 13-19, men omröstningen fick göras om då 32 personer (mot tillåtna 31) hade röstat. Slutliga resultatet blev 12 – 19. Således slogs ändringsyrkandet ner med betryggande majoritet. Sedan godkändes den acta-kritiska yttrandet, som rekommenderar att EU-Parlamentet säger nej till ACTA, med samma siffror, 19-12.

DN: Slutstriden om Acta-avtalet börjar i dag | Hårt tryck från lobbyister kring Acta-avtalet | Nej till Acta-avtalet
SVD: Dödsstöt mot Acta-avtalet
Europaportalen: Acta föll i sista parlamentsutskottet

Läckta TPP-dokument visar att USA vill ge enorma befogenheter till privata företag

Tidigare har raportering runt TPP mest handlat om IP-kapitlet (intelecual property) som har visat på att man återigen, precis som med ACTA, med hemliga förhandlingar försöker anta ett handelsavtal som får långtgående konsekvenser och bland annat inskränker våra fri- och rättigheter på internet.

Leaked TPP Proposal Reveals That US Wants To Give Multinational Companies Tremendous Power | Techdirt

It’s important to note that TPP covers a lot more than just intellectual property. We’ve mainly been focused on the IP chapter, but this leak covers other parts of the agreement. That doesn’t make it any less troubling. As is being reported, the proposals appears to completely contradict President Obama’s campaign promises, while also giving tremendous power to international companies.

Controversial Trade Pact Text Leaked, Shows U.S. Trade Officials Have Agreed to Terms That Undermine Obama Domestic Agenda

Although the TPP has been branded a “trade” agreement, the leaked text of the pact’s Investment Chapter shows that the TPP would:

  • Limit how U.S. federal and state officials could regulate foreign firms operating within U.S. boundaries, with requirements to provide them greater rights than domestic firms;
  • Extend the incentives for U.S. firms to offshore investment and jobs to lower-wage countries;
  • Establish a two-track legal system that gives foreign firms new rights to skirt U.S. courts and laws, directly sue the U.S. government before foreign tribunals and demand compensation for financial, health, environmental, land use and other laws they claim undermine their TPP privileges; and
  • Allow foreign firms to demand compensation for the costs of complying with U.S. financial or environmental regulations that apply equally to domestic and foreign firms.

Obama Trade Document Leaked, Revealing New Corporate Powers And Broken Campaign Promises

A critical document from President Barack Obama’s free trade negotiations with eight Pacific nations was leaked online early Wednesday morning, revealing that the administration intends to bestow radical new political powers upon multinational corporations, contradicting prior promises.

The leaked document has been posted on the website of Citizens Trade Campaign, a long-time critic of the administration’s trade objectives. The new leak follows substantial controversy surrounding the secrecy of the talks, in which some members of Congress have complained they are not being given the same access to trade documents that corporate officials receive.

Hur har ACTA förhandlats fram?

EDRi har publicerat fyra dokument som belyser hur förhandlingarna har framskridit och problemen EU har haft med de amerikanska positionerna.

ACTA: European Commission negotiation failures | EDRI

De förklarar även vad kommissionen har bett om och vad man fick:

What the EC asked for: What the EC got:
Transparency Some transparency for US companies, but nothing meaningful for European citizens and businesses.
Transparency EU Presidency actively choosing not to brief EU Member States.
No mandatory enforcement of intellectual property law by ISPs Mandatory obligations on states party to ACTA to encourage enforcement of intellectual property law by ISPs.
No change to substantive copyright law A further complication of EU law on copyright exceptions and limitations.
Prioritisation of health and safety issues in international cooperation Nothing.
Adequate environmental protection in the disposal of seized material A “safeguard” which creates no change to the status quo. In essence, nothing
Definitions of key terms in ACTA Nothing
Protection for geographical indications Nothing

Dokumenten visar dessutom hur kommissionen och EU-presidenten har vilselett parlamentet och EUs medborgare.

Amerikanska juridukprofessorer ifrågasätter ACTA-processen i USA

Law Professor Letter to Senate Finance Committee

Dear Members of the United States Senate Committee on Finance:

We write as legal academics with expertise in Constitutional, international, and intellectual property law to encourage you to exercise your Constitutional responsibility to ensure that the Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) is submitted to the Senate for approval as an Article II treaty, or to the Congress as an ex post Congressional-Executive Agreement. It is our studied opinion that the administration has failed to identify ex ante authorization of ACTA by Congress, and that these are thus the only Constitutional bases for U.S. entry into ACTA. It is clear that other ACTA negotiating parties – including the EU, Australia, Mexico, and others—are treating ACTA as a binding international agreement requiring legislative ratification under constitutional standards similar to our own. We encourage you to demand the same element of public process in our own country.

De som skriver under det öppna brevet har stora problem med hur processen för ACTA har skötts i USA och hävdar att det är kongressen som måste besluta om detta och att det inte är ett vanligt handelsavtal. Den exekutiva delen av staten (presidenten) har enligt dem inte mandat att förhandla fram och skriva under ett så omfattande avtal.

Remedying this state of affairs is uniquely within Congress’s province. Congress, and specifically the Senate, as the Constitutionally recognized chamber with responsibilities for the approval of treaties, should secure from the Administration a public pledge to send ACTA to the Senate as a treaty, or to the Congress as an ex post Congressional-Executive Agreement. Absent a pledge to this effect, we encourage the Committee to hold hearings and to pass legislation that would prevent the United States from binding itself to ACTA without express Congressional consent.

Brevet är underskrivet av 53 personer kopplade till allt från Yale till University of Oregon och alla däremellan.

Friheten på nätet – en framtidsfråga?

Tuffa tider väntar för världsledare med stort kontrollbehov | Framtidskommissionen

Internet är en framtidsfråga. Det behövs ingen framtidskommission för att konstatera det. Nätet påverkar alltfler delar i våra dagliga liv. Från infrastruktur, mediekonsumtion till hemmets alla aspekter och vår sociala samvaro. En inte alltför djärv gissning är att vi bara sett början. Utrikesminister Carl Bildt menar till och med att friheten på nätet är en av de stora globala framtidsfrågorna.

Sammanfattning av ACTA-avtalet

Vad är ACTA?

ACTA står för Anti-Counterfeiting Trade Agreement

Varför är ACTA dåligt?

Läckor

Avtalet läckte ut under de hemliga förhandligarna

EFFs analys av det officiellt släppta avtalet

Den 22 april 2010 pblicerade EFF (Electronic Frontier Foundation) en analys av det då officiellt släppta avtalet.

Vad händer nu?

Europaparlamentet planerar att rösta om ACTA i juni eller juli, ingen vet exakt när.

Motståndarna planerar flera protestaktioner, bland annat kommer det ske demonstrationer på många håll den 9:e juni.

Länkar att läsa vidare:

Lättare få ut abonnemangsuppgifter – datalagringsdirektivet

Från den 1 juli räcker det med att begå brott som bara ger böter för att polisen ska få ut abonnemangsuppgifter som namn, telefonnummer och IP-adress. Det kommer att göra det lättare att jaga såväl illegala fildelare som andra som begår upphovsrättsbrott på nätet. Riksdagen fattar beslutet i dag.

Lättare få ut abonnemangsuppgifter – DN.SE

Holland först i europa med lagstadgad nätneutralitet

Netherlands – first country in Europe with net neutrality | EDRI

The Netherlands adopted crucial legislation to safeguard an open and secure internet. It is the first country in Europe to implement net neutrality into its national law. In addition, it adopted provisions protecting users against disconnection and wiretapping by providers. Digital rights movement Bits of Freedom calls on other countries to follow the Dutch example.

Nätneutralitet från wikipedia: “Nätneutralitet (engelska: net neutrality) är ett uttryck som myntades i USA i början av 2000-talet av politiska motståndare till möjligheten för telekombolag och internetleverantörer att kontrollera informationsflödet över Internet, och att viss trafik får högre prioritet.
Begreppet har en motsvarighet i 1800-talets amerikanska telegraflagar, som sade att all trafik skulle överföras opartiskt oavsett avsändare och mottagare (undantaget meddelanden från staten).”

läs mer:

Mattias Sundin röstar nej till integritetskränkande lag

”Därför röstar jag i morgon nej till det nya lagförslaget” – DN.SE

Integritetskränkande. Från den 1 maj lagras all information om vem du har ringt, vilka du har mejlat och när du loggat in på internet. I morgon ska riksdagen fatta beslut om hur de brottsbekämpande myndigheterna ska få tillgång till denna information. Jag har så stora invändningar mot detta lagförslag att jag röstar nej, emot min egen regering. Folkpartiet borde som liberaler vara de som strävar mot och begränsar nya integritetskränkande lagar, inte de som hejar på dem allra mest, skriver Mathias Sundin.