Svensk nätretorik klingar ihåligt

Mäktiga intressen kämpar om kontrollen över framtidens internet. I veckan samlades nätaktivister, politiker och företag i Frösundavik för att diskutera nätfrihet i ett globalt perspektiv. Men politikernas retorik klingar ihåligt när övervakningen på hemmaplan blir alltmer omfattande.

“Svensk nätretorik klingar ihåligt” | Kultur | SvD

Kasta inte sten i glashus eller hur var det?

ACTA är bara början

ACTA är bara början | HAX – Rapporter från Bryssel | Nyheter24

I veckan bestämde sig Europaparlamentets liberala grupp för att (förmodligen) säga nej till det kritiserade Acta-avtalet. Men än är striden inte över. Politiska grupper har ändrat sig förr. EU-kommissionen gör vad den kan för att få igenom avtalet. Och Actas vänner i parlamentet trixar allt vad de förmår för att blanda bort korten. Läs mer om detta spel hos European Digital Rights, EDRi: ACTA – if you think we’ve won, we’ve lost.

Efter Acta kommer omarbetningen av IPRED1 – en redan integritetskränkande och rättsosäker lagstiftning som handlar om internet riskerar att bli ännu värre.

Sedan kommer IPRED2 – som handlar om gemensamma straffrättsliga sanktioner i EU mot fildelare. Det vill säga EU-regler om hur polisen skall ”jaga en hel ungdomsgeneration”.

Snart skall även EU:s e-handelsdirektiv göras om. Risken är då att man tar bort internetoperatörernas ”ansvarsfrihet”. (Nätoperatörerna är i dag inte ansvariga för vad deras kunder gör på nätet, på samma sätt som posten inte är ansvarig för vad folk skriver i sina brev.) Resultatet kan bli att nätoperatörerna tvingas bli privata nätpoliser, som inte omfattas av krav på rimlig bevisning och rättssäkerhet.

Och så håller man på att revidera EU:s datalagringsdirektiv. Det är ingen speciellt vild gissning att det finns krafter som då vill ha en mer omfattande registrering av vad vi gör på nätet. (Europaparlamentet har redan ställt sig bakom kravet att alla våra sökningar på Google skall registreras och sparas.)

The Guardian: Battle for the Internet

The Guardian har börjat en sjudagars serie om kriget om internet som verkar bli intressant:

Over seven days the Guardian is taking stock of the new battlegrounds for the internet. From states stifling dissent, to the new cyberwar front line, we look at the challenges facing the dream of an open internet.

 • Day one: the new cold war
  China’s censors tested by microbloggers who keep one step ahead of state media | Technology | The Guardian
  Nervous Kremlin seeks to purge Russia’s internet of ‘western’ influences | Technology | The Guardian
  Internet censorship: how does each country compare? | Datablog | Technology | guardian.co.uk
 • Day two: the militarisation of cyberspace
  Internet attacks on sovereign targets are no longer a fear for the future, but a daily threat. We ask: will the next big war be fought online?
 • Day three: the new walled gardens
  For many, the internet is now essentially Facebook. Others find much of their online experience is mediated by Apple or Amazon. Why are the walls going up around the web garden, and does it matter?
 • Day four: IP wars
  Intellectual property, from copyrights to patents, have been an internet battlefield from the start. We look at what SOPA, PIPA and ACTA really mean, and explain how this battle is not over. Plus, Clay Shirky will be discussing the issues in a live Q and A session
 • Day five: ‘civilising’ the web

  In the UK, the ancient law of defamation is increasingly looking obsolete in the Twitter era. Meanwhile in France, President Sarkozy believes the state can tame the web.

 • Day six: the open resistance

  Meet the activists and entrepreneurs who are working to keep the internet open

 • Day seven: the end of privacy

  Hundreds of websites now know vast amounts about their users’ behaviour, personal lives and connections with each other. Find out who knows what about you, and what they use the information for

 • Politiskt motiverade visiteringar vid gränsen kan vara olagliga

  An outspoken supporter of WikiLeaks suspect Bradley Manning can continue his lawsuit against the federal government over a border search-and-seizure conducted in 2010 after his return to the U.S. from a Mexico vacation, as a federal court ruled Wednesday that his constitutional rights may have been violated.

  A federal judge denied the government’s motion to dismiss the case brought by David Maurice House, an MIT researcher, finding that the government’s search-and-seizure of his electronics may have violated his right to free speech – even if agents have the right to search travelers at the border for no reason.

  “Although the agents may not need to have any particularized suspicion for the initial search and seizure at the border for the purpose of the Fourth Amendment analysis, it does
  not necessarily follow that the agents, as is alleged in the complaint, may seize personal electronic devices containing expressive materials, target someone for their political association and seize his electronic devices and review the information pertinent to that association and its members and supporters simply because the initial search occurred at the border,” U.S. District Court Judge Denise Casper wrote.

  (via: Wired Politically Motivated Border Searches Could Be Unconstitutional, Judge Rules | Threat Level | Wired.com)

  ACTA-läget just nu

  Henrik Alexanderson, som jobbar för piratpartiet i Bryssel har skrivit en uppdatering om vad som händer i ACTA-avtalets väg genom EUs byråkrati.

  Jag har just varit på ett möte med Europaparlamentets utskott för medborgarrättsliga frågor, LIBE – där man har diskuterat hur man skall hantera Acta-avtalet.

  Bland annat är ledamöterna rätt vankelmodiga vad gäller om parlamentet skall göra som kommissionen och sända Acta till EU-domstolen. (Det lutar dock åt att det inte kommer att ske.)

  Det finns en uppenbar osäkerhet om hur parlamentet skall gå vidare. Men tågordningen lär slås fast i morgon förmiddag – på mötet med utskottet för internationell handel, INTA.

  Några konkreta saker kom dock fram:

  EU-kommissionen står fast vid att sända Acta till EU-domstolen, även om det har dragit ut på tiden.
  EU-kommissionen hoppas vara klar att sända Acta till EU-domstolen i slutet av april eller början av maj. (Det formella beslutet har dock inte fattats ännu.)
  Kommissionen är också av uppfattningen att om ett EU-land säger nej till Acta i den nationella ratificeringen, då blir det inget Acta alls. (Men det finns motstridiga besked om den saken.)

  (via: Henrik-Alexandersson.se: ACTA: Läget just nu, Henrik har även skrivit mycket annat om ACTA på sin blogg, läs det!)

  Copyright Treaty Requires Congressional Support, Senator Says

  Sen. Ron Wyden (D-Oregon) says the Obama administration must secure congressional approval for the United States to participate in an international anti-piracy treaty, a position at odds with the president.

  The accord, known as the Anti-Counterfeiting Trade Agreement, exports on participating nations an intellectual-property enforcement regime resembling the one in the United States. Neither the United States nor any other country has ratified the deal, which was brokered by both the President George W. Bush and the President Barack Obama administrations and finalized in October.

  “I believe Congress should approve binding international agreements before the U.S. is obligated to comply with those agreements. This a point where the administration and I disagree and is particularly true on matters that impact our nation’s ability to implement policies that encourage innovation,” Wyden said in a statement.

  Copyright Treaty Requires Congressional Support, Senator Says | Threat Level | Wired.com

  Johan Pehrson om missförstånden om teledatalagringen

  Direktivets lagringskrav omfattar både trafik- och abonnemangsupp­gifter. De senare avser s.k. kataloguppgifter (namn på abonnent, adress etc.) samt ip-adresser. Trafikuppgifter kan, såväl enligt gällande regler som enligt föreslagna tillgångsregler, fås ut enbart då misstanke finns
  om allvarlig brottslighet. Och media har kopplat ihop datalagringsdirektivet med bekämpande av allvarlig brottslighet.

  Abonnemangsuppgifter får däremot redan idag lämnas ut vid misstanke om brott av mindre allvarlig art än vad som gäller för trafikuppgifter (en­dast krav på fängelsenivå). Skälet är att
  abonnemangsuppgifter anses vara mindre känsliga. Nuvarande reglering ansågs av
  Trafikuppgiftsutredning­en vara i linje med direktivet. Bl.a. framhölls att direktivet överlåter åt medlemsstaterna att själva avgöra för vilka brott uppgifterna ska få an­vändas. Och utgångspunkten har varit att inte försämra möjligheterna att få ut uppgifter i förhållande till vad som redan gäller.

  Rättare sagt: Lagring av trafikdata och bötesbrott

  Jag är ganska säker på att det ändå kommer att bli som FRA-lagen. Vi som målade upp en negtiv bild och blev kallade foliehattar, kan nu efterhand säga: ‘vad var det vi sa’ Det blev så dåligt som vi befarade.

  Vi är mitt ute på det sluttande planet och lutningen ökar. All integritet offras om man motiverar det med barnporrbrott, terrorism och fildelning…

  Journalister kan tvingas kringgå ny datalag – DN.SE

  Ganska väntat:

  Journalister måste lära sig att kringgå datalagringsdirektivet. Det menar Svenska journalistförbundet, starkt kritiskt till den nya lagen som sätter käppar i hjulet för flera yrkeskategorier.

  I går klubbades datalagringsdirektivet igenom i riksdagen. Den nya lagen väntas snabbinföras den 1 maj.

  Förutom att den nya lagen, enligt kritikerna, kan användas för att kränka de mänskliga rättigheterna och skapa ett övervakningssamhälle, är den samtidigt en käpp i hjulet för flera yrkeskategorier. Journalisterna är en grupp som drabbas. Fackorganisationen Svenska journalistförbundet (SJF) har från början varit starkt kritiskt till datalagringsdirektivet. Enligt svensk grundlag ska vem som helst kunna kontakta en journalist anonymt.

  Journalister kan tvingas kringgå ny datalag – DN.SE

  Men det är ganska allvarligt att delar av vår grundlag sätts ut spel. Journalister ska inte behöva vara rädda för att lagring av data ska kunna användas för att kunna röja källor. En av sakerna man kan vara söker på är att databaserna kommer att drvas av människor är mänskliga och felbara. Databaserna. kommer. att. läcka. Precis som alltid…